Navigation Menu+

Vrijwilligersbeleid

Stichting Jeugdland streeft naar een veilige omgeving voor onze bezoekers en onze vrijwilligers. Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode dient ondertekend te worden door alle vrijwilligers.

Het voorbeeld van dit contract kunt u hier downloaden. Gedragscode Stichting Jeugdland Juni 2017

Ook hebben wij een meldprotocol vastgesteld. Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel misbruik/ ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. Bij aanmelding als vrijwilliger zal je gewezen worden op dit protocol. Tevens ontvang je een kopie per e-mail hiervan. Je kunt het protocol ook online inzien. Meldprotocol Stichting Jeugdland Juni 2017

Vertrouwenspersoon

Het bestuur heeft ook een vertrouwenspersoon aangesteld, voor vragen kunt u zich altijd wenden tot:

Liesbeth van der Velden, 0628968046 of mail via LvdV@jeugd-punt.nl