Navigation Menu+

Huisreglement Jeugdland

Huisreglement Jeugdland 2018

Dit jaar is de 52ste editie van Jeugdland en we hopen er weer een goed lopend, gezellig, en sportief evenement van te maken.

De diverse activiteiten zijn afgestemd op de verschillende leeftijden. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een leuke tijd hebben, en om de veiligheid van alle kinderen te waarborgen, is het niet mogelijk om kinderen jonger dan 6 jaar of ouder dan 12 jaar toegang te verlenen.

Stichting Jeugdland hanteert een aantal huisregels. Iedereen, zowel de kinderen als de vrijwilligers dient zich aan deze regels te houden.

 • Toegang tot Jeugdland is uitsluitend mogelijk op vertoon van een toegangskaart.
 • Wanneer u uw (klein)kind komt brengen, is het uiteraard mogelijk om even een kijkje te nemen in de zalen. Het is echter de bedoeling dat de kinderen zelf aan de activiteiten deel gaan nemen. U wordt vriendelijk verzocht Landvast na 15 minuten weer te verlaten. Als u wilt komen helpen, bent u van harte welkom en kunt u zich bij de leiding altijd aanmelden als vrijwilliger.
 • Vermeldt u op de entreekaart alstublieft het telefoonnummer, waarop u die dag te bereiken bent, zodat wij u kunnen bellen in geval van nood of geef uw kind een telefoonnummer mee waarop u bereikbaar bent.
 • Indien een kind onwel wordt of in geval van nood nemen wij te allen tijde contact met u op via het telefoonnummer dat op de entreekaart staat vermeld. Dus zorg dat u bereikbaar bent op dit telefoonnummer.
 • Tijdens alle activiteiten is er altijd EHBO (personeel) aanwezig, verder beschikt Landvast over gekwalificeerd BHV personeel.
 • Bij ernstige verwondingen kan besloten worden een arts te raadplegen.
 • In geval van medische nood dragen wij de verantwoording over aan de medische diensten.
 • Wanneer een kind voor sluitingstijd naar huis wil, kan hij/zij dit eventueel bij de leiding aangeven. Wij nemen dan contact op via het telefoonnummer dat op de entreekaart staat vermeld.
 • Wanneer een kind zich binnen Jeugdland herhaaldelijk misdraagt, zijn wij genoodzaakt hem/haar van Jeugdland te verwijderen en wordt het kind voor de resterende tijd/week de toegang tot Jeugdland ontzegd.

Het bestuur van Jeugdland zal hierbij, met vermelding van de reden, dringend verzoeken uw kind direct op te komen ophalen. Er wordt geen geld retour gegeven.

 • Kinderen die jonger of ouder zijn dan de gestelde leeftijd ( 6 tot en met 12) worden niet toegelaten, de betaalde toegang wordt niet terugbetaald.
 • In het gebouw en op het buitenterrein gelden de vastgestelde regels van Landvast en stichting Jeugdland. Daarnaast treft de organisatie daar waar nodig extra veiligheidsmaatregelen, de kinderen moeten zich aan de aanwijzingen van de leiding houden. Deelnemen aan- en aanwezigheid op Jeugdland blijft echter te allen tijde voor eigen risico.
 • Aangezien Stichting Jeugdland te gast is bij Landvast, zijn de volgende aanvullende regels van toepassing met betrekking tot het gebouw.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van de hoofdtrappen in het pand.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van de lift (alleen bij medische noodzakelijkheid)
 • Er wordt er niet gerend/gespeeld op de gangen en de trappen in het trappenhuis.
 • Luisteren naar de aanwijzingen van het personeel van Landvast, bij het niet opvolgen van de aanwijzingen / regels, kun je worden verwijdert uit het gebouw en van het terrein.
 • Stichting Jeugdland stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. Geef kinderen daarom geen waardevolle spullen mee zoals bv. een mobiele telefoon indien dit niet noodzakelijk is. Verloren en gevonden spullen kunnen gemeld en afgehaald worden bij de informatiebalie.

Spreekt u voor vragen en/of opmerkingen gerust een bestuurslid aan. Ze zijn te herkennen aan het rode Jeugdland T-shirt en de badge.

Wij wensen iedereen heel veel plezier toe tijdens de Jeugdland week!