Navigation Menu+

Gratis VOG

Vanaf 19 maart 2018 is de mogelijkheid om voor vrijwilligers een gratis VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen. Normaal gesproken kost zo’n VOG € 41,35. Wij hebben in eerdere berichtgeving aan al onze vrijwilligers al aangekondigd dat dit via ons kan verlopen.

Nu er landelijk steeds meer misstanden bij vrijwilligersorganisaties aan het licht komen geeft de Gemeente Alblasserdam de gelegenheid om de kans hierop voor een organisatie binnen Alblasserdam zo klein mogelijk te maken. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de organisatie kunnen uitoefenen.

Al onze bestuursleden en coördinatoren zijn al in het bezit van deze verklaring.

De gemeente Alblasserdam vindt het net als wij belangrijk om deze gratis VOG te verstrekken aan vrijwilligers werken met kwetsbare mensen en/of met jeugdsporters om zo misbruik in bijvoorbeeld de jeugdsport te voorkomen. Belangrijk om te weten is dat bij de aanvraag van de gratis VOG, expliciet moet worden aangegeven dat het gaat om een vrijwilligersorganisatie en in dit geval Jeugdland Alblasserdam. Tevens moeten de vrijwilligers in kwestie werken met kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen of kinderen. De gemeente Alblasserdam (en wij sluiten ons hierbij aan) zou het uitermate op prijs stellen als uw vrijwilligers een gratis VOG aanvragen. Dit kan bij de afdeling Burgerzaken.

Vanaf 14 mei 2018 ben je welkom in het pand aan de Cortgene 9a. Het gemeentehuis wordt verbouwd. Door de beperkte ruimte werken ze dan alleen op afspraak. Bel voor een afspraak telefoonnummer 14 078. Vergeet niet om uw legitimatie mee te nemen.

Wanneer je de verklaring hebt ontvangen dan stellen wij het zeer op prijs om een copy hiervan naar ons te mailen of bij ons in te leveren.

Bedankt voor de medewerking!