Navigation Menu+

Gedragscode Vrijwilligers Jeugdland 2017

Voorwoord

Hartelijk dank voor je aanmelding als vrijwilliger bij Jeugdland. Wij vinden het heel fijn dat je komt helpen in de laatste week van de zomervakantie.

Het begeleiden en ondersteunen van de Jeugdland activiteiten is een verantwoordelijke taak maar vooral een hele leuke en leerzame ervaring. In deze gedragscode lees je hoe je als vrijwilligers/ stagiaire het best met verschillende situaties, waar je wellicht mee te maken krijgt, om kunt gaan.

 1. Over Stichting Jeugdland

Stichting Jeugdland organiseert activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar uit Alblasserdam. Gestreefd wordt naar een pakket van activiteiten waarin naast creatieve ook educatieve, sportieve en sociale elementen voorkomen. In alle activiteiten staan spelen en ervaren centraal. We hechten veel waarde aan goede sociale omgangsvormen en respect voor elkaar.

 1. Procedures

2.1 Regels

Regels zijn er nooit voor niets en zorgen ervoor dat iedereen van het begin tot het einde een leuke vakantieweek heeft. Iedereen (zowel de kinderen als de vrijwilligers) hoort zich dan ook aan de regels te houden.

 • De vrijwilligers tonen in woord en gedrag respect voor andere vrijwilligers en kinderen.
 • De vrijwilligers accepteren de gemaakte keuzes van de coördinator en waarderen zijn rol.
 • De vrijwilligers van Jeugdland behandelen materialen en bezittingen alsof het van henzelf is.
 • De vrijwilligers gebruiken of bezitten geen drugs en alcohol in en om de locatie waar een activiteit plaatsvindt.

De vrijwilliger:

 • Is verplicht toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten. Aan het einde van het dagdeel wordt er van je verwacht dat je helpt met alles weer netjes maken voor het volgende dagdeel.
 • Neemt bij waarneming van wangedrag direct contact op met iemand van het bestuur.
 • Heeft respect voor anderen, fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te alle tijden sportief.
 • Is zuinig op kleding en materialen die vrij worden gegeven.
 • Komt op tijd en meldt zich, indien mogelijk, tijdig af bij verhindering.
 • Mag niet eerder dan een half uur voor de openingstijden van Jeugdland naar binnen (dit in verband met veiligheidsmaatregelen Landvast).

Eten, drinken en roken

Het is niet toegestaan om te roken of alcohol te nuttigen in het bijzijn van de kinderen. Er mag alleen gerookt worden op de daarvoor aangewezen plaatsen (buiten het terrein waar geen kinderen aanwezig zijn). Tijdens activiteiten geldt dat de vrijwilligers gratis thee, koffie en limonade kunnen krijgen. Dit wordt opgenomen bij de coördinator van de desbetreffende zaal. Consumpties in de salon van Landvast zijn voor eigen rekening. Het is niet toegestaan een zelf meegebrachte lunch in Landvast te nuttigen, buiten op de parkeerplaats is dit wel toegestaan. Tijdens de lunch is Landvast gesloten met uitzondering van de coördinatoren en het bestuur.

Telefoneren

Wij verzoeken uitsluitend in noodgevallen gebruik te maken van een mobiele telefoon tijdens de activiteiten.

Persoonlijke eigendommen

Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen. Let daarom goed op je eigen (waardevolle) bezittingen. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor het zoekraken, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

2.2 Hoe te handelen

EHBO

Tijdens alle activiteiten zijn er verbandtrommels aanwezig en is er altijd een EHBO’er aanwezig. Bij ernstige verwondingen kan besloten worden een arts te raadplegen. Breng in dit geval altijd direct een bestuurslid en of een BHV-er van Landvast op de hoogte. 

Pestgedrag

Houd pestgedrag goed in de gaten en probeer degene die pest eruit te pikken. Geef het gepeste kind wat extra aandacht en complimenten, zodat deze in aanzien stijgt. Soms is het goed om degene die pest alleen aan te spreken en soms kan men beter de gehele groep toespreken. Zorg er altijd voor dat het voor degene die gepest wordt niet nog moeilijker wordt.

Klachten
Hoewel wij proberen de ouders en kinderen tevreden te stellen, kan het toch gebeuren, dat je wordt benaderd met een klacht. Roep in dat geval altijd iemand van het bestuur erbij en neem klachten altijd serieus. Er wordt van je verwacht dat je de persoon in kwestie onder alle omstandigheden vriendelijk en correct behandeld.

Wijzigen persoonlijke gegevens

Wij verzoeken je om wijzigingen in je persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, email) door te geven aan een van de bestuursleden.

 1. Communicatie

3.1 Contact met kinderen

 • De vrijwilligers vervullen een voorbeeldrol. Kinderen kijken vaak tegen de vrijwilligers op. Hier dien je te allen tijde rekening mee te houden.
 • Tijdens de uitvoer van activiteiten is het van belang dat sociale omgangsvormen, respect voor elkaar en het gevoel van gezamenlijkheid benadrukt wordt. is een
 • Let op je taalgebruik: niet schelden, vloeken en racistische of seksistische opmerkingen maken.
 • Neem een neutraal standpunt in wanneer er wrijvingen tussen kinderen zijn.

3.2 Contact met ouders/ verzorgers

 • Zorg in het contact met ouders/ verzorgers voor een enthousiaste, gastvrije, open, positieve, vertrouwelijke en actieve benadering. Ouders moeten hun kind met een gerust hart achter kunnen laten bij Jeugdland.

3.3 Contact met medevrijwilligers

Tijdens de uitvoer van activiteiten werk je vaak samen met medevrijwilligers. Voor een goed verloop van de activiteiten is het volgende van belang:

 • Duidelijke, respectvolle en eerlijke communicatie naar elkaar en naar de kinderen.
 • Laat de kinderen het middelpunt zijn.
 • Heb je twijfels over de handelswijze van je medevrijwilliger of weet je niet hoe je een situatie het best aan kan pakken? Neem dan te alle tijden contact op met de coördinator van het betreffende project of het bestuur.
 • Contact met het bestuur
 • Voor moeilijke situaties kun je contact opnemen met iemand van het bestuur. Die zijn te herkennen aan de rode T-shirts.
 • Wanneer informatie, met betrekking tot jouw activiteit(en), niet duidelijk is kun je contact opnemen met de coördinator.
 • De bestuursleden zullen met regelmaat een bezoek brengen aan de activiteiten.

3.5 Contact met de coördinator

De gehele dag is er een aantal coördinatoren aanwezig. Zij coördineren de uitvoer van de activiteiten. Wanneer er problemen zijn tijdens de uitvoer, kun je deze met de coördinator bespreken.


3.6 Contact met de pers

Wanneer iemand van de pers zich bij je meldt, stuur je deze altijd door naar een van de bestuursleden.

 1. Veiligheid en grensoverschrijdend gedrag

Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan een situatie waarbij:

 • de veiligheid van één of meerdere personen in gevaar komt/dreigt te komen, en/of;
 • een persoon bij herhaling weigert dringende aanwijzingen van het bestuur op te volgen;
 • de normale gang van zaken ernstig wordt verstoord.
 • Stelen van andermans bezittingen.

Hoe te handelen in een geval van grensoverschrijdend gedrag

 • Schakel te allen tijde iemand van het bestuur in.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.

Wij wensen je een heel leuke tijd toe en wensen je veel succes tijdens Jeugdland.

Hartelijke groet,

Het bestuur Stichting Jeugdland Alblasserdam